Anders Hammarlund, En bön för moderniteten. Kultur och politik i Abraham Baers värld
Stockholm 2013.

Erwähnt in